Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

 image 0 02 01 0606bbb86bde8aa30528de9be0cb0c144302374e7a5a7382e82e1adfcda43fe8 V

 

Με ευλάβεια και μεγάλη ιεροπρέπεια, έτσι όπως αρμόζει στη σημερινή ημέρα, εορτάσθηκε η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στο Ναό μας. 

 ΄Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι¨ ανέλυσε στον λόγο του ο π. Μάξιμος και συνέχισε : Η ζωή μας πρέπει να ακολουθεί την ζωή του Εσταυρωμένου Ιησού ελεύθερα, αβίαστα, αγαπητικά. Οι δύο διαστάσεις του Τιμίου Σταυρού εκφράζουν, η μεν οριζόντια τη σχέση μας με τoυς ανθρώπους, η δε κάθετη την σχέση του καθενός μας προσωπικά με τον Θεό. Ο Χριστός μας δεν είπε ότι δεν θα έχουμε δοκιμασίες ή πειρασμούς. Δεν είπε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα ή δυσκολίες στη ζωή μας. Αλλά μας υπόσχεται ο Ίδιος ο Κύριός μας ότι θα είναι ο Συγκυρηναίος του δικού μας προσωπικού σταυρού. Εκείνος, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, χωρίς καμμία ανάγκη, ελευθέρως υπήκουσε στο θέλημα του Θεού Πατρός, ο οποίος απέστειλε τον Υιόν του τον Μονογενή, ίνα πας ο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλλυται αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ο Άγιος των Αγίων, ο αναμάρτητος, υπέστη τέτοιες δοκιμασίες, υπέστη την ύβρι, τους εμπτυσμούς, τις μάστιγες, τα καλαφίσματα. Χωρίς το Σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση. Χωρίς τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες, τον προσωπικό μας σταυρό δεν θα υπάρχει η ανάσταση. Και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ο χριστιανός να έχει πνευματική ζωή, πίστη, εμπιστοσύνη στον Θεό.

Τέλος σήμερα ζήσαμε και βιώσαμε το θαύμα του προζυμιού. Χωρίς καμμία πρόσμιξη, μόνο με τη χάρη του Ζωοποιού Σταυρού και για να μας δείξει ο Κύριός μας ότι είναι ο Άρτος της Ζωής, όχι μόνο ο ούράνιος άρτος αλλά και ο επίγειος, ζήσαμε το θαύμα της μεταβολής του αλευριού και του νερού σε προζύμι το οποίο φούσκωσε μετά το τέλος της Ακολουθίας της Υψώσεως του Σταυρού.

Το απόγευμα τελέσθηκε ο Εσπερινός και οι Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

Ω πανύμνητον Ξύλον το βαστάζον τον πάντων Αγίων αγιώτατον Λόγον. δεδεγμένον ημών τας λιτάς, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας και αιωνίου λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό

 


Εκτύπωση   Email