ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 2016

DSC00995

Α΄ Κυριακή των Νηστειών σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων.

Με μεγάλη κατάνυξη τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στο Ναό μας παρουσία των ενοριτών που από νωρίς προσήλθαν στην Εκκλησία κρατώντας στα χέρια τους την Εικόνα που ο κάθε ένας ευλαβείται.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η Περιφορά των Ιερών Εικόνων γύρω από το Ναό.

«Την άχραντον Εικόνα Σου προσκυνούμεν Αγαθέ, αιτούμενοι συγχώρησιν των πταισμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός· βουλήσει γαρ ηυδόκησας σαρκί ανελθείν εν τω Σταυρώ, ίνα ρύση ους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού· όθεν ευχαρίστως βοώμεν σοι· χαράς επλήρωσας τα πάντα, ο Σωτήρ ημών, παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον».

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό