Περιφορά του Επιταφίου στον Ι.Ν. Αναστάσεως Κυρίου Κοιμητηρίου 2015Δάφνης

Με μεγάλη συγκίνηση και κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα που έφυγαν από αυτήν την ζωή, πολλοί συνάνθρωποί μας επέλεξαν να παραστούν στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αναστάσεως Κυρίου του Κοιμητηρίου Δάφνης η οποία έγινε με μεγάλη κατάνυξη.

"Η ζωή εν τάφω κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιαί εξεπλήτοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην"

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό