Η Αποκαθήλωση του Κυρίου 2015

Με ευλάβεια και μέσα σε κλίμα κατανύξεως τελέσθηκε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή η Αποκαθήλωση του Κυρίου μας.

«Πως σε κηδεύσω Θεέ μου; ή πως σινδόσιν ειλήσω; ποίαις χερσὶ δε προσψαύσω, το σον ακήρατον σώμα; ή ποία άσματα μέλψω, τη ση εξόδῳ Οικτίρμον; Μεγαλύνω τα Πάθη σου, υμνολογώ και την Ταφὴν σου, συν τη Αναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι»

Ο προϊστάμενος του Ναού π. Μάξιμος στο λόγο του επεσήμανε «τούτες τις άγιες ημέρες μην μείνουμε συναισθηματικά στα Άγια Πάθη και στη συνέχεια επιστρέψουμε στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα της ζωής γιατί σε τούτη τη ζωή είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Ας προσεγγίσουμε βιωματικά τον Χριστό για να βρούμε και να νοιώσουμε τη πραγματική Ανάσταση, όπως τη βίωσαν αυτοί που τον πίστεψαν και αγίασαν».

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό


Εκτύπωση   Email