Μεγάλη Πέμπτη, η Ακολουθία των Παθών στο Ναό μας 2015

Με ιερή κατάνυξη τελέσθηκε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη η Ακολουθία των Παθών του Κυρίου μας στο Ναό μας παρουσία του Δημάρχου του Δήμου Δάφνης- Υμηττού κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, των Αντιδημάρχων, του Δημοτικού
Συμβουλίου και πλήθους κόσμου που κατέκλυσε από νωρίς το Ναό.

«Τά Άγια καὶ Σωτήρια καὶ Φρικτὰ Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος
ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα
κολαφίσματα, τας ύβρεις, τούς γέλωτας, τήν πορφυράν χλαίναν, τόν κάλαμον,
τόν σπόγγον, το όξος, τούς ήλους, την λόγχην, και προ πάντων, τον σταυρόν,
και τον θάνατον, α δι᾽ ημάς εκών κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονος
λῃστού, του συσταυρωθέντος αυτώ, σωτήριον εν τω Σταυρώ ομολογίαν».

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό