Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό πριν την ανακαίνιση του τρούλλου και των καμπαναριών

footer