Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του γυναικωνίτη πριν τα έργα ανακαινίσεως.

 

footer