Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του Κυρίως Ναού πριν τα έργα της ανακαίνισης.

 

footer