Όπου θλίψη, εκεί και ο Θεός

Στάρετς Σάββας ο Παρηγορητής

Όποιος αγαπά τον εαυτό του, εκείνος δεν μπορεί να αγαπά τον Θεό και δεν μπορεί να υπηρετήσει τον πλησίον του με αυταπάρνηση. Όλες οι αμαρτίες - αστοχίες προέρχονται από την αγάπη στον εαυτό μας. Αρχή κάθε καλού είναι να αρνηθείς τον εαυτό σου, να σταυρώσεις την σάρκα με τα πάθη, να υπομείνεις τις θλίψεις, τις προσβολές και τις συμφορές. Οι αμαρτίες καθαρίζονται με την μετάνοια τα δάκρυα και την υπομονή στις αδικίες <εν πνεύματι πραότητος>.

Όποιος δικαιολογείται και προσπαθεί να αποδείξει το δικιο του και την αθωότητά του, ίσως μπορέσει να βρει αυτό το δίκιο..Όμως με αυτό αυτόκαταστρέφει το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία της ψυχής του. Όποιος αναζητεί μόνον ηρεμία, σε αυτόν δεν μπορεί να παραμείνει το Πνεύμα το Άγιο.
Όπου θλίψη, εκεί και ο Θεός.

Όμως το να παραδώσεις τον εαυτό σου στη θεία καθοδήγηση, το να μπεις κάτω από την ζεστή και γεμάτο αγάπη σκέπη του Θεού, αυτός είναι ο σπουδαιότερος όρος μιας ευτυχισμένης ζωής.