Παντοκράτορας μετά την ανακαίνιση

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό