Ιερό του Ναού πριν την ανακαίνιση

Ακολουθει φωτογραφικό υλικό του Ιερού πριν την ανακαίνιση.