Παντοκράτορας πριν την ανακαίνιση

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό