ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

 foto20     Την Παρασκευή, ημέρα πένθους και οδύνης

      στις 8:00 μ.μ. - 10:00 μ.μ.

      θα ψαλλεί στο Ναό μας

      η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

      για να ενώσουμε τις προσευχές μας

      όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί

      για την αποφράδα ημέρα,

      της 2ης άλωσης της Αγίας Σοφίας,

      της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.