Αγιασμός Ενάρξεως Κατηχητικών Συντροφιών

afisa 2017